W pracowni budowlanej w wyniku kształcenia uczeń / słuchacz / zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • organizacji stanowiska pracy do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami bhp i p.poż
 • doboru materiałów do wykonywania prac murarskich, tynkarskich oraz robót wykończeniowych

Pracownia CNC służy do nauki podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz do nauki obsługi tych obrabiarek. Uczniowie mają również możliwość poznać programy wspomagające techniki wytwarzania.

W pracowni instalacji elektrycznych uczniowie (słuchacze) poznają różne formy pracy oraz kształtują wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy zawodowej.

Uczniowie w pracowni elektrycznej samochodowej zdobywają umiejętności w zakresie:

 • badania i pomiarów obwodów prądu stałego
 • badania i pomiarów obwodów prądu zmiennego

Pracownia nowoczesnych technik wytwarzania służy do nauki podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz do nauki obsługi tych obrabiarek. Uczniowie mają również możliwość poznać programy wspomagające techniki wytwarzania.

Uczniowie w pracowni nowoczesnych technik wytwarzania nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • pisania programów do obróbki części na obrabiarkach sterowanych numerycznie

W pracowni badań technicznych pojazdów samochodowych uczniowie (słuchacze) poznają różne formy pracy oraz kształtują wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy zawodowej.

Uczniowie w pracowni badań technicznych zdobywają umiejętności w zakresie:

 • pracy z zastosowaniem przepisów bhp, ppoż, ochrony środowiska naturalnego i ergonomii
 • organizacji własnego stanowiska pracy przy wykonywaniu wszelkich prac warsztatowych

Uczniowie (słuchacze) w pracowni tokarek nabywają wiadomości i umiejętności oraz kształtują je w zakresie:

 • zorganizować stanowisko pracy operatora obsługującego obrabiarkę skrawającą;
 • sprawdzić wymiary uzyskiwane podczas wykonywanych operacji;

Uczniowie (słuchacze) w pracowni obróbki ręcznej nabywają wiadomości i umiejętności oraz kształtują je w zakresie:

 • organizacji stanowiska pracy
 • stosowania dokumentacji technicznej w zakresie stosowania metody obróbki ręcznej

Pracownia posiada 6 stanowisk jest wyposażona miedzy innymi w:

 • Oscyloskop analogowy dwukanałowy, o paśmie przenoszenia-DC do 20MHz
 • Generator funkcyjny - generowane przebiegi: sinus, prostokąt, trójkąt, piłokształtny. Pasmo częstotliwości: 0.2Hz-2MHz. Amplituda sygnału bez obciążenia 20Vp-p. Składowa stała:0-10V (regulacja płynna)

 Pracownia kontroli technicznej wykorzystuje do sprawdzania jakości wykonywanych wyrobów sprzęt pomiarowy (przyrządy pomiarowe, przyrządy kontrolne i przyrządy pomiarowe pomocnicze).

Uczniowie w pracowni kontroli technicznej nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się przyrządami pomiarowymi i poznanie zasad ich działania

Uczniowie (słuchacze) w pracowni montażu nabywają wiadomości i umiejętności oraz kształtują je w zakresie:

 • organizacji stanowiska pracy
 • stosowania dokumentacji technicznej w zakresie stosowania metody montażu

W pracowni budowlanej w wyniku kształcenia uczeń / słuchacz / zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie :

 • organizacji stanowiska pracy do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami bhp i p.poż,
 • doboru materiałów do wykonywania prac murarskich, tynkarskich oraz robót wykończeniowych,

Uczniowie (słuchacze) w pracowni krajalnia nabywają wiadomości i umiejętności oraz kształtują je w zakresie:

 • Organizować stanowisko pracy operatora obsługującego obrabiarkę skrawającą
 • Dobrać parametry skrawania

 W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeń (słuchacz) w pracowni obróbki cieplej i plastycznej zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • organizowania własnego stanowiska pracy z zastosowaniem przepisów bhp, ppoż, ochrony środowiska naturalnego i ergonomii,
 • korzystania z dokumentacji biura technicznego (rysunki, instrukcje),

W pracowni diagnostyki i naprawy uczniowie (słuchacze) poznają różne formy pracy oraz kształtują wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy zawodowej.

Uczniowie w pracowni diagnostyki i naprawy zdobywają umiejętności w zakresie:

 • pracy z zastosowaniem przepisów bhp, ppoż, ochrony środowiska naturalnego i ergonomii
 • organizacji własnego stanowiska pracy przy wykonywaniu wszelkich prac warsztatowych

W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeń (słuchacz) w pracowni spawania zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • organizowania własnego stanowiska pracy z zastosowaniem przepisów bhp, ppoż, ochrony środowiska naturalnego i ergonomii
 • korzystania z dokumentacji biura technicznego (rysunki, instrukcje)

W pracowni budowlanej w wyniku kształcenia uczeń / słuchacz / zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • organizacji stanowiska pracy do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami bhp i p.poż
 • doboru materiałów do wykonywania prac murarskich, tynkarskich oraz robót wykończeniowych