Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku (CKZ) jest publiczną placówka oświatową powołaną uchwałą nr XXXVII/282/02 Rady Powiatu w Ełku z dnia 27 lutego 2002 roku do realizacji zadań z zakresu bezpłatnego przygotowania praktycznego młodzieży i ustawicznego dorosłych.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku jest publiczną placówka oświatową, której organem prowadzącym jest Powiat Ełcki. Została ona powołana do życia uchwałą nr XXXVII/282/02 Rady Powiatu w Ełku z dnia 27 lutego 2002 roku do prowadzenia edukacji ustawicznej dorosłych oraz wspomagania szkół zawodowych w realizacji kształcenia praktycznego młodzieży.

SEKRETARIAT pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00