Doradca zawodowy oferuje:

 • Zajęcia grupowe
 • Konsultacje indywidualne dla uczniów, słuchaczy, rodziców, osób biorących udział w projektach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania z doradcą.

Zadania doradcy obejmują:

 • Organizacja spotkań z przedstawicielami zawodów
 • Współpraca z organizacjami: OHP, MCK, PUP, PCPPP, MODN
 • Wycieczki do zakładów pracy
 • Spotkania z uczniami realizującymi zajęcia praktyczne w CKP.
 • Doradztwo indywidualne, uczestnicy- uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych, słuchacze KKZ, uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w CKP, rodzice.
 • Udział w przedsięwzięciach lokalnych: targi pracy, targi szkół, giełdy, lekcje pokazowe w szkołach, Dni Otwarte.
 • Organizacja konkursów zawodoznawczych, udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

Działania skierowane do rodzica:

 • dostarczanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach
 • zapoznanie rodzica z problematyka wyboru zawodu i możliwościach dalszego kształcenia
 • dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych.

Działania skierowane do nauczycieli:

 • uświadamianie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe tematyki z zakresu orientacji zawodowej
 • pomoc nauczycielom w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu i możliwości kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych.

Prowadzenie diagnoz i badań na potrzeby doskonalenia kształcenia praktycznego uczniów i słuchaczy oraz modyfikacja oferty edukacyjnej Centrum i szkół zawodowych:

 • charakterystyka rynku pracy w powiecie ełckim
 • aktualne kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych a potrzeby lokalnych pracodawców
 • prognozowane zapotrzebowanie powiatowego rynku pracy na absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

W ełckich szkołach można kształcić sie w wielu różnych zawodach​

MONTER ZABUDOWY MURARZ TYNKARZ 
   
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI  TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
   
 TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
   
TECHNIK GEODETA WĘDLINIARZ
   
BLACHARZ FOTOGRAF
   
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH SPRZEDAWCA
   
STOLARZ ŚLUSARZ
   
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK
   
TECHNIK ELEKTRONIK TECHNIK ELEKTRYK
   
TECHNIK MECHANIK TECHNIK MECHATRONIK 
   
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TECHNIK EKONOMISTA
   
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY TECHNIK HANDLOWIEC
   
TECHNIK INFORMATYK TECHNIK LOGISTYK
   
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH TECHNIK HOTELARSTWA
   
KELNER CUKIERNIK
   
 
KUCHARZ  
   
   

 

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku jest uczestnikiem
Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

www.doradca.up.gov.pl