Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku na podstawie upoważnienia wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży jest ośrodkiem egzaminacyjnym do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w następujących kwalifikacjach:

 

  • BPO.02 Ochrona osób i mienia
  • EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
  • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych