Zajęcia dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasie: 1tm (technik mechanik) – pracownia montażu w dniu 15.12.2023r. zostają odwołane.