Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME i ZS nr 1 w Ełku z praktycznej nauki zawodu przez: Pana Andrzeja Szestowickiego, Jerzego Kuczyńskiego, Jacka Radeckiego, Bogdana Zarzeckiego, Tomasza Sadowskiego, w dniach od 06.11.2023r. do 08.11.2023r.  zostają odwołane. Wykaz zajęć odwołanych:

06.11.2023r. (poniedziałek)

- klasa 4ts (zajęcia odwołane - cała klasa)

- klasa 1j (zajęcia odwołane - tylko grupa Pana Andrzeja Szestowickiego – pracownia obróbki ręcznej)

- klasa 3o (zajęcia odwołane - tylko grupa Pana Bogdana Zarzeckiego – pracownia CNC)

07.11.2023r. (wtorek)

- klasa 2ts (zajęcia odwołane - cała klasa)

- klasa 1Pj (zajęcia odwołane - tylko grupa Pana Tomasz Sadowskiego – pracownia obróbki ręcznej)

- klasa 3o (zajęcia odwołane - tylko grupa Pana Bogdana Zarzeckiego – pracownia CNC)

08.11.2023r. (środa)

- klasa 2s (zajęcia odwołane - tylko grupa Pana Jacka Radeckiego – pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, Andrzeja Szestowickiego – pracownia obróbki ręcznej)

- klasa 4tm (zajęcia odwołane - tylko grupa Pana Bogdana Zarzeckiego – pracownia CNC)

- klasa 1tme (zajęcia odwołane - tylko grupa Pana Bogdana Zarzeckiego – pracownia CNC, Andrzeja Szestowickiego – pracownia obróbki ręcznej)