Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego tj. laptopów do pracowni dydaktycznych CKZ w Ełku ogłosił Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku. Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2022 r., godz. 12:00

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2020. Sprawozdanie obejmuje: Bilans jednostki, Rachunek zysków i strat jednostki, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Informację dodatkową.

W dniu 26.08.2021 r. zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika na wolne stanowisko: Referent (1/1 etatu) w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku

W dniu 31.08.2021 r. zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika na wolne stanowisko: Referent (1/1 etatu) w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku

Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku ogłosiło nabor kandydatów na stanowisko Referent (1/1 etatu). Aplikacje można składać w terminie do 20.08.2021 r., godz. 15:00

Podkategorie