W dniu 11.05.2023r. uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w CKZ w Ełku z klasy 4ts (technik pojazdów samochodowych) i 3s (mechanik pojazdów samochodowych) uczestniczyli w wycieczce szkoleniowej do Inter Cars w Łomży (szkolenie Show Car).

Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2023 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2 ) wraz z Pit-ami do wglądu!!! w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2023 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich nauczycieli 17.04.2023 roku o godzinie 15:30  ul. Matejki 1, 19-300 Ełk na Radę Pedagogiczną.

swieta po poprawkach

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 7.04.2023 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku czynne jest do godziny 13:00.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż od 7 kwietnia 2023 roku zapraszamy po odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji Zima 2023 (Formuła 2017 oraz Formuła 2019)  będą również dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 marca 2023 r. Aby uzyskać kody aktywacyjne umożliwiające zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO prosimy o kontakt z sekretariatem Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i zorganizowanie wycieczki turystyczno –krajoznawczej pn: „Wycieczka Pieniny, Słowacja, Kraków – 4 dni” dla pracowników CKZ w Ełku oraz ich rodzin. Termin składania ofert upływa 03.03.2023 r. do godziny 10.00

Uprawnieni pracownicy  chcący skorzystać z dofinansowania wczasów zorganizowanych we własnym zakresie oraz zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 do godziny 15.00 w sekretariacie CKZ w Ełku,ul. 11 Listopada 24.

Słuchacze kwalifikacyjnego kursu zwodowego CNC chcący przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2023 proszeni są o złożenie deklaracji do dnia 07.02.2023.