ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2024 "Remont budynku H-4 w CKZ w Ełku ul. Matejki 1"

  1. Nazwa i zakres zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Dwukrotne malowanie fragmentów ścian elewacyjnych budynku farbą emulsyjną z naprawą popękanych i odpadających elementów elewacji - powierzchnia 420 m2,
  2. Przemalowanie wiatrownic farbą olejną – wymiar 30 mb.
  3. Częściowa naprawa dachu budynku  papą termozgrzewalną- miejsca popękanej i zniszczonej papy oraz miejsca występujących przecieków - powierzchnia ok. 240 m2,
  4. Wymiana rynien na budynku fi 125 - wymiar 125mb,
  5. Wymiana rur spustowych fi 100 z kolanami i odpływem wody - wymiar 32 mb,
  6. Zabezpieczenie okien i terenu podczas malowania elewacji budynku.
  7. Utylizacja zdemontowanych rynien i rur spustowych wraz z kolanami oraz usuniętej uszkodzonej papy wraz z innymi odpadami

Osoba wyznaczona do kontaktu – Dariusz Komosa

Numer telefon do kontaktu: 691 350 312, 87 621 78 78

Termin wykonania usługi ustala się do dnia 15.08.2024r.

  • Forma złożenia oferty

Ofertę należy składać na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont budynku H-4 w CKZ w Ełku ul. Matejki 1” do sekretariatu CKZ w Ełku ul. Matejki 1 do dnia   25.06.2024 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe: pdfZapytanie_ofertowe.pdf809.58 KB

Formularz oferty: pdfFormularz_oferty_zał._nr_3.pdf272.14 KB

Klauzula informacyjna: pdfKlauzula_informacyjna.pdf55.81 KB

Wzór umowy: pdfWzór_umowy.pdf812.75 KB

Informacja z otwarcia otert: pdfINFORMACJA_Z_zapytania_ofertowego_nr_1.pdf144.39 KB