Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 połączona z 20-leciem placówki oraz otwarciem nowego budynku warsztatowego odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.

W trakcie okolicznościowych przemówień przedstawiono historię placówki sięgającą roku 2002. Wtedy to Rada Powiatu Ełckiego zdecydowała o utworzeniu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, natomiast w 2019 roku nazwę zmieniono na Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.

Wśród wielu gratulacji, podziękowań, życzeń, upominków i kwiatów od zaproszonych gości senator Małgorzata Kopiczko przekazała na ręce dyrektor Marty Obryckiej medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Po poświęceniu nowego budynku warsztatowego zebrani mogli zwiedzić ukończoną niedawno inwestycję. Projekt, w ramach którego zmodernizowano bazę dydaktyczną CKZ, zakładał poprawę oferty kształcenia zawodowego. Zwiększyła się przez to atrakcyjność placówki, która będzie mogła zapewnić wykwalifikowanych pracowników w poszukiwanych zawodach na terenie powiatu ełckiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Całkowity koszt realizacji projektu pod nazwą „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” wyniósł 6 205 250 złotych. Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Uroczystości towarzyszyła także wystawa ,,TAK tworzy się historia”, która prezentowała budynki warsztatowe dawniej i obecnie oraz etapy powstawania nowej inwestycji.

900