Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku zatrudnieni na stanowisku nauczyciela do nauczania zajęć praktycznych w wydziale mechanicznym – Techniki wytwarzania, programowanie i obsługa obrabiarek CNC (15h tygodniowo).

Wymagania:

Osoba na dane stanowisko powinna posiadać:

  1. Studia II stopnia lub studia magisterskie na kierunku mechanika i budowa maszyn lub inne pokrewne związane z branżą mechaniczną lub;
  2. Średnie techniczne w kierunku branży mechanicznej i dwuletnie doświadczenie w zawodzie na stanowisku związanym z obróbką skrawaniem lub,
  3. Ukończone pedagogiczne studium techniczne/ tytuł - mechanik/ specjalność - mechanik obróbki skrawaniem lub;
  4. Mistrz w zawodzie Operator Obrabiarek Skrawających lub;
  5. Inne wykształcenie kierunkowe w zawodzie branży mechanicznej i doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z obróbką skrawaniem:
  6. Mile widziane przygotowanie pedagogiczne.