Sanowi Państwo od dnia 27 marca 2024 roku  istnieje możliwość sprawdzenia wyników egzaminu zawodowego z sesji Zima 2024 poprzez zalogowanie się do portalu zdającego:

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym:

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Osoby, które nie otrzymały kodu aktywacyjnego w celu zalogowania się do portalu zdającego muszą skontaktować się z sekretariatem CKZ w Ełku.