Szanowni Państwo, w załączniku przedstawiamy harmonogram części praktycznej i pisemnej egzaminu zawodowego czerwiec 2024.

pobierz plik pdf pdfHARMONOGRAM_EGZAMINÓW_ZAWODOWYCH.pdf192.98 KB

Jednocześnie informujemy, iż zdający powinien:

1. przybyć na egzamin ½ godziny przed czasem,

2. posiadać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator (etap pisemny),

3. posiadać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, odpowiedni strój roboczy do danej kwalifikacji (etap praktyczny).