ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2024 "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla CKZ w Ełku"

 1. Nazwa i zakres zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego tj. 25 szt. komputerów i 25 szt. monitorów do CKZ w Ełku. Szczegółowa specyfikacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoba wyznaczona do kontaktu – Żaneta Jakubowska

Numer telefon do kontaktu: 731 922 535, 87 621 78 78

Termin wykonania usługi ustala się do dnia 10.08.2024r.

 • Forma złożenia oferty

Ofertę należy składać na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla CKZ w Ełku” do sekretariatu CKZ w Ełku ul. Matejki 1 do dnia 12.07.2024 r. do godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2024 "Remont budynku H-4 w CKZ w Ełku ul. Matejki 1"

 1. Nazwa i zakres zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Dwukrotne malowanie fragmentów ścian elewacyjnych budynku farbą emulsyjną z naprawą popękanych i odpadających elementów elewacji - powierzchnia 420 m2,
 2. Przemalowanie wiatrownic farbą olejną – wymiar 30 mb.
 3. Częściowa naprawa dachu budynku  papą termozgrzewalną- miejsca popękanej i zniszczonej papy oraz miejsca występujących przecieków - powierzchnia ok. 240 m2,
 4. Wymiana rynien na budynku fi 125 - wymiar 125mb,
 5. Wymiana rur spustowych fi 100 z kolanami i odpływem wody - wymiar 32 mb,
 6. Zabezpieczenie okien i terenu podczas malowania elewacji budynku.
 7. Utylizacja zdemontowanych rynien i rur spustowych wraz z kolanami oraz usuniętej uszkodzonej papy wraz z innymi odpadami

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku 11.06.2024 roku o godzinie 10:30  ul. Matejki 1, 19-300 Ełk na Radę Pedagogiczną.

Szanowni Państwo, w załączniku przedstawiamy harmonogram części praktycznej i pisemnej egzaminu zawodowego czerwiec 2024.

pobierz plik pdf pdfHARMONOGRAM_EGZAMINÓW_ZAWODOWYCH.pdf192.98 KB

Jednocześnie informujemy, iż zdający powinien:

1. przybyć na egzamin ½ godziny przed czasem,

2. posiadać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator (etap pisemny),

3. posiadać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, odpowiedni strój roboczy do danej kwalifikacji (etap praktyczny).

Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2024 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2 ) w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2024 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. Matejki 1.

Załącznik nr 2 pdf pdfZałącznik_nr_2_ZFŚS.pdf557.28 KB

DZIEŃ ROWEROWY plakat1

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że termin przekazania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 Zima to 8 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo, informujemy iż w dniu 29.03.2024 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku czynne będzie do godziny 13:00.

zyczenia wielkanoc na stronę