Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku poszukuje osoby na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu:

Prowadzenie zajęć praktycznych wydział mechaniczny

Wymagania: Osoba na dane stanowisko powinna posiadać:

  • Studia II stopnia lub studia magisterskie na kierunku mechanika i budowa maszyn, mechatronika lub innym pokrewnym związanym z branżą mechaniczną lub;
  • Studia II stopnia lub studia magisterskie na kierunku innym niż mechanika i budowa maszyn lub mechatronika oraz podyplomowe studia o specjalności mechanika i budowa maszyn lub mechatronika lub;
  • ukończone pedagogiczne studium techniczne lub
  • wykształcenie średnie techniczne związane z mechaniką i budową maszyn lub mechatroniką,
  • 2 – letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie operator maszyn i urządzeń, mechanik moner maszyn i urządzeń, ślusarz lub branży mechanicznej;
  • Mile widziane przygotowanie pedagogiczne.