Zapraszamy wszystkich nauczycieli 15.09.2021 roku - o godzinie 15:30, ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk (sala nr 13) na Radę Pedagogiczną.

Termin Rady Pedagogicznej:

  • 30.08.2021 r. - o godz. 13:00, ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk (sala nr 13)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku poszukuje osoby na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu:

Prowadzenie zajęć praktycznych wydział mechaniczny

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z póżniejszymi zmianami), informuję, że zajęcia dydaktyczne IPR, IKP, IKOS, IE, IICNC, IIOCH, IIKP, IIPR od dnia 22 marca 2021 roku do dnia 11 kwietnia 2021 roku prowadzone będą w systemie hybrydowym.

Uprzejmie informuję, że w związku panującą sytuację epidemiologiczną istnieje możliwość wycofania deklaracji zgłoszonych do egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 i złożenia jej ponownie w sesji czerwiec-lipiec 2021.